Projekty - Usarya

Wdrożenie do produkcji wyników badań naukowych w postaci opracowanej maszyny do zbierania kamieni – Husarya SCS.

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP pt. „Wdrożenie do produkcji wyników badań naukowych w postaci opracowanej maszyny do zbierania kamieni – Husarya SCS.”
Celem projektu jest przeprowadzenie czynności niezbędnych do uruchomienia linii technologicznej (produkcyjnej) do produkcji maszyny do zbierania kamieni Husarya SCS.
Głównym rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej w postaci maszyny Husarya SCS do sprzedaży.

Dofinansowanie projektu z UE: 438 900.00 PLN
Wartość projektu: 798 000.00 PLNWdrożenie do produkcji wyników badań naukowych w postaci opracowanego agregatu – wysiewająco-zaganiająco- okrywającego.

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP pt. „Wdrożenie do produkcji wyników badań naukowych w postaci opracowanego agregatu – wysiewająco-zaganiająco- okrywającego.”
Celem projektu jest wdrożenie do produkcji wyników badań naukowych w postaci opracowanego agregatu – wysiewająco-zaganiająco-okrywającego.
Głównym rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej w postaci agregatu – wysiewająco-zaganiająco-okrywającego do sprzedaży.

Dofinansowanie projektu z UE: 438 900.00 PLN
Wartość projektu: 798 000.00 PLN

© Designed by Result Media 2020