Husarya SCS-100 / 200 - Usarya

Husarya SCS-100 / 200

Inovativní systém čištění kamenů

Objemná nádoba na kameny

Systém dvojitých bočních rotorů

Systém přenášení kamenů

Stroj ke sběru kamenů Husarya – to je spojení efektivity a důkladnosti. Důkladně z pole odstraní kameny o průměru 2,5 až 50 centimetrů. Hloubka práce kombajnu na kameny Husarya činí 20 centimetrů, a pracovní záběr až 5,5 metrů! Díky tomu se stroj na sběr kamenů vyznačuje výjimečnou vydatností a účinností.

To však není všechno! Kombajn na kameny Husarya umožňuje nejen důkladné vyčištění povrchu znečištěného kameny, účinnější provedení polních prací a získání bohatší a hojnější úrody. Stroj na sběr kamenů Husarya také shrnuje kameny, které se následně dostávají do bubnu, ve kterém jsou důkladně čištěny. V takové formě tvoří materiál perfektně nachystaný k prodeji, který zákazníci rádi nakupují a používají ve stavebnictví. Polní kameny nachází uplatnění v úpravách zahrad. Jejich vlastnosti jsou využívány při stavbě např.: vodních zahrad, obkládání teras, úpravy soklů domů, oplocení, krbů, květinových zahrad, studen.

Díky kombajnu na kameny Husarya tedy můžete získat:

  • důkladně očištěnou plochu zemědělské půdy;
  • čas věnovaný ručnímu sběru kamenů a hledání lidí do práce;
  • ušetřit další náklady, které jste měli doposud na zaměstnávání osob sbírajících kameny; – záruku bezpečnosti jiných zemědělských strojů, u kterých docházelo k poškozování vlivem kamenů;
  • větší úrodu, sklizeň;
  • další finance v souvislosti s prodejem polních kamenů.

Technické specifikace

Husarya SCS-100

Výskyt kamenů se týká:
• zemědělství a zahrad,
• rekultivace pozemků,
• výběhů a závodních drah pro koně,
• pláží,
• běžeckých drah.

Odstraňování kamenů:
• ručně – velmi obtížný proces a nízký pracovní výkon,
• mechanicky Husarya SCS-1 DO – vysoká výkonnost, důkladný sběr a minimum znečištění.

  • velký pracovní záběr,
  • hloubka práce až 20 cm.

© Designed by Result Media 2020