Licz (się), rolniku! - Usarya

Licz (się), rolniku!

maszyna do zbierania kamieni
17 listopada 2020

Produkcja rolna opłaca się, ale od około 50 hektarów w górę. Wtedy zaczynają działać korzyści skali – opłaca się inwestować, można wynegocjować lepsze ceny środków do produkcji, lepsze ceny skupu, czasem wieloletnie kontrakty

– twierdzi Justyna Góral, doktor nauk ekonomicznych w zakładzie zastosowania matematyki w ekonomice rolnictwa w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zdania na temat opłacalności tego sektora gospodarki są podzielone.

Faktem jest jednak, że każdy rolnik, który chce dobrze zarabiać, musi być dzisiaj managerem i przedsiębiorcą ze zmysłem matematycznym i znajomością zasad ekonomii. Co za tym idzie – musi szukać rozwiązań, które będą mu się po prostu opłacać – korzystnych, długoterminowych i solidnych. Automatyzowanie uporczywych procesów w gospodarstwach to dzisiaj jedno z takich rozwiązań.

Dlaczego lepiej wykorzystać maszynę do zbierania kamieni niż zdać się na pracę ludzi?

W poprzednim wpisie wymienialiśmy także inne, ekonomiczne zalety projektu Husarya.

© Designed by Result Media 2020